Αναμνηστικές Τιμητικές πλακέτες σε διάφορα σχέδια και υλικά. Δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα.