Πινακίδες γραφείων (Ιατροί, Δικηγόροι κλπ.) σε διάφορα υλικά και χρώματα. Δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα.