ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η LASERMARK ΕΙΝΑΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Π.Υ
.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


 

 

   
   
 

-Τα λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα, που χαρακτηρίζονται από υψηλότατη ένταση και χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατεργασία των μετάλλων και σε διάφορους τομείς της ιατρικής.

- Τα λέιζερ αργού, που χρησιμοποιούνται ήδη από τη δεκαετία του 1960 για χειρουργικές επεμβάσεις στο μάτι.

- Τα λέιζερ ηλίου-νέου, που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση των ρευματικών παθήσεων.

- Τα λέιζερ ημιαγωγών, που χρησιμοποιούνται στα C.D., όπου μια ακτίνα λέιζερ έχει αντικαταστήσει την κλασική βελόνα ανάγνωσης του δίσκου. Άλλες σημαντικές εφαρμογές τους είναι η μετάδοση μηνυμάτων μέσω οπτικών ινών και η κατασκευή μιας νέας γενιάς ταχύτατων και αθόρυβων εκτυπωτών, ενώ πολύ μεγάλες δυνατότητες παρέχουν και στην τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων.

- Τα λέιζερ νεοδυμίου, με μεγάλο εύρος εφαρμογών στην κατεργασία μετάλλων (χάραξη - αποτύπωση ) ιδιαίτερα στα ανοξείδωτα , στην ογκολογία και στις προσπάθειες που γίνονται για την επίτευξη της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης.

- Τα λέιζερ υγρών χρωστικών, που χρησιμοποιούνται στη φασματοσκοπία και αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο της μοριακής και της ατομικής φυσικής.

- Τα λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων, που έχουν και τη μεγαλύτερη απόδοση εισερχόμενης-εξερχόμενης ακτινοβόλου ενέργειας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Χρησιμοποιούνται στη χημεία για τη διάσπαση των μορίων σε προκαθορισμένες θέσεις και για τη διερεύνηση των κρυσταλλικών δομών, ενώ είναι ιδανικά για την κατασκευή οπλικών συστημάτων κατευθυνόμενης ενέργειας, που μπορούν μάλιστα να τοποθετηθούν σε τεχνητούς δορυφόρους και να έχουν ως αποστολή την καταστροφή εχθρικών διηπειρωτικών πυραύλων. Σχετικές έρευνες έχουν γίνει στις Ην. Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος SDΙ.

- Τα λέιζερ ακτίνων Χ, που είναι και τα πλέον πρόσφατα και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μελέτη του κυττάρου στη βιολογία και για τη μελέτη των ιδιοτήτων των επιφανειών σε μοριακό επίπεδο στη φυσικοχημεία. 

 
***
***
***
***